Assertiviteit coaching: Hoe gaan we te werk?

Tag: , , , ,     Datum:  november 4, 2013


Een “coachende” benadering mikt op de input en ervaringen van de deelnemers en hun vermogen om het geleerde uit te testen en in te oefenen. Daarom stellen wij trainingsdagen voor met een leer-interval van 2 à 4 weken tussen elke sessie. Voortraject Stap 1 een voorbereidende workshop van een dag met de opdrachtgevers om hun doelstellingen en verwachtingen verder te verduidelijken. Eerst wordt een interne projectcoördinator aangesteld die de interne coördinatie en voorbereiding doet. Volgende... Lees verder...

Assertiviteit coaching: basis training

Tag: , , , , ,     Datum:  november 3, 2013


In eenvoudige bewoordingen, in de taal van de deelnemer worden o.a. volgende vragen behandeld: Dag 1: gezonde communicatie 1° Theorie De 5 axiomas van de communicatie van Paul Watzlawick uit zijn baanbrekend werk “Pragmatics of Communication” Waarom kan ik non-verbale communicatie niet uitschakelen? Hoe leidt “Self-Fulfilling Prophecy” tot het ontstaan van agressie? Hoe beïnvloed ik mijn eigen non-verbale communicatie? Hoe verloopt gezonde communicatie? Principe van de Circulariteit: Hoe... Lees verder...

Leiderschap coaching: Onze coaching e-tools

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     Datum:  november 2, 2013


1. Forced Choice™ Een Grafisch voorbeeld van de Forced Choice™ methode voor het vastleggen van doelstellingen aan het begin van de rit. Maandelijks geef je aan “hoeveel %” van elke spie van je taart je reeds ‘gerealiseerd’ hebt (= opgegeten hebt) 2. Een grafisch voorbeeld van een Competence Grid™ Elke kleur stelt een competentie voor. Zelf herteken je maandelijks deze Grid. Als deelnemer kan je verschillende mensen online uitnodigen om hen te vragen hoe zij jou zien. Je... Lees verder...

Leiderschap coaching: begeleidingsprogramma opleiding leidinggevenden

Tag: , , , , , , , , , , , , ,     Datum:  november 1, 2013


Elke deelnemer krijgt een online elektronisch werkboek waarin hij zijn eigen doelstellingen, verwachtingen en deze van de werkgever noteert. Aan de hand van deze doelstellingen wordt gedurende de eerste sessie in samenspraak met de directe chef en HRM, bepaald welke doelstellingen bereikt dienen te worden en welke competenties de deelnemer wenst te ontwikkelen. Hij beoordeelt (self-assessment) zichzelf hierop maandelijks aan de hand van de (720°) Competence Grid™ van Coachteam®. Samen met zijn... Lees verder...

Leiderschap coaching: Opleiding diverse gespreksvormen

Tag: , , , , , , , , , , , ,     Datum:  oktober 31, 2013


Opleiding diverse gespreksvormen als ondersteuning van leidinggevenden door aangepaste trainingen op het vlak van slecht nieuws gesprekken onderhandelen coaching Ontwerp van training in “moeilijke gesprekken” Dag 1: het geheim van gemakkelijke gesprekken Voormiddag: Wat is een “goede relatie”? Verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers de 5 axiomas van de communicatie van Paul Watzlawick uit zijn baanbrekend werk “Pragmatics of Communication” Waarom kan ik non-verbale... Lees verder...

Leiderschap coaching: Teambegeleiding van Leidingevenden en hun teams

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  oktober 30, 2013


Teambegeleiding van leidinggevendenen hun teams rond een concrete problematiek op de werkvloer zoals het opstarten van een veranderingsproject, begeleiden van conflicten, bepalen van prioriteiten, enz … Voorwaarden waaraan zulke case moet voldoen alvorens een begeleidingstraject een kans op slagen heeft: Indien geen steun, of gebrek aan visie bij sommige stakeholders: Er moet minstens één “change-champion” of “leider” zijn die de motivatie heeft en het volledige committment... Lees verder...

Digitale Stress

Tag: , , , ,     Datum:  oktober 29, 2013


Over digitale Stress Digitale stress neemt toe. Informatie komt op elk tijdstip via allerlei wegen bij je binnen en je focus op je doelstellingen wordt afgeleid door deze "interrupts". Coachteam.com besloot daarom een specifieke e-coaching aan te bieden om mensen te helpen deze communicatie-overlast beter te leren hanteren. Tijdens deze e-coaching leer je: inkomende mails, smsjes, telefoon en GSM anders te hanteren je omgeving op te voeden in wat ze wel en niet van je kunnen verwachten een... Lees verder...

Leiderschap coaching: Opleiding leidingevenden

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  oktober 27, 2013


Een opleidingstraject van 7 trainingsdagen en drie opvolgingsdagen verspreid over de eerste 150 werkdagen van een “jonge” leidingevende; dit opleidingsproject is een combinatie van werkopdrachten voor de leidingevende vorming over thema’s rond leidinggeven, leren nateren van diverse gespreksvormen én coaching op de werkvloer We vatten deze opleiding op als een COACHENDE TRAINING omdat de deelnemers moeten ingroeien in hun nieuwe omgeving en functie. Ongeveer 50 % van de aandacht... Lees verder...

Hypnose, een volwaardig hulpmiddel

Tag: , , , , , ,     Datum:  oktober 25, 2013


Hypnose heeft lange tijd een negatieve bijklank gehad als spektakelkunst. Intussen heeft het de kermissfeer verlaten om in de wereld van de exacte wetenschap een plaats te veroveren. Artsen en tandartsen gebruiken regelmatig hypnose bij de behandeling van slapeloosheid, stress en pijn. Geen sprake van toverij, wel van een doeltreffend hulpmiddel. Op voorwaarde dat het door een getrainde en ervaren arts of psycholoog wordt gebruikt. Gezonde argwaan is volgens dokter Erwin De Bisscop van het Korzybski... Lees verder...

Zonder Pillen uit de Put

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  oktober 23, 2013


De vicieuze cirkel doorbreken Caroline De Ruyck, Goed Gevoel Over hypnose doen nog altijd heel veel misvattingen de ronde. Dat je in trance helemaal weg bent van de wereld bijvoorbeeld, en volledig overgeleverd aan de macht van je hypnotiseur. ‘Je reinste onzin’, zegt hypnotherapeut Paul Koeck van het Antwerpse Milton H. Erickson Institute. ‘Hypnose is helemaal geen hocus-pocus, maar een doeltreffend hulpmiddel bij bijvoorbeeld stress of depressie. Wie het ondergaat, bevindt zich allesbehalve... Lees verder...