Wat onze klanten zeggen

 “Onze samenwerking heeft een goede invloed gehad op de perceptie bij mijn team. In die mate dat ze mij hebben voorgedragen voor nominatie van people manager van het jaar.”

John Vandemoortele, e-Business Manager, Alcatel

 “Goed gedoseerde theorie- en praktijktraining die helpt om efficiënt en creatief oplossingen te vinden en oplossingen te coachen in groep. Een paradigmaervaring voor het vinden van oplossingen.”

Frank de Pelsmaeker, Verantwoordelijke Dienst-na-verkoop, Siemens 

 “De deelnemers hebben hun algemene tevredenheid geuit over de inhoud van de cursus. Ook de manier van opleiden van Dr. Paul Koeck overtuigde iedereen, zowel in het Nederlands als in het Frans. Op verschillende ogenblikken hebben wij kunnen vaststellen dat de opleiders van de Rijkswacht veel hebben geleerd uit deze training. Mijn medewerkers en ik wensen Dr. Koeck te bedanken voor de kwaliteit van zijn werk en voor de vlotte samenwerking, zowel tijdens de voorbereiding, de training als de nabespreking.”
Maurice Petit, Luitenant-Kolonel, Studiedirecteur Koninklijke Rijkswachtschool

 “Zeer goed en praktisch bruikbaar in coachinggesprekken. Deze workshop heeft een deel ‘blinde vlek’ bij mezelf weggewerkt. Een echte verrijking op persoonlijk vlak. Weer even gesleuteld aan één van mijn competenties.”

Jacques Philippaerts, Officier Adjunct, Rijkswacht

 “Je hebt volgens mij het talent om op een zeer korte tijd iemands vertrouwen te winnen. Je doet dit door jezelf open en kwetsbaar op te stellen. Dat wordt door de cursisten beantwoord met zichzelf ongeremd durven te  uiten. Een pluspunt is ook dat iedereen na zo’n cursus een ‘ander’ bewustzijn ontdekt, dit leert begrijpen en er het ‘bewuste’ mee leert controleren, met alle positieve gevolgen vandien. Voor de meesten is het in het beginstadium dus wel een ontdekkingsreis. Voor wie er al eerder kennis mee heeft gemaakt, wordt het verlangen gewekt er meer van te weten. Op termijn leidt het volgens mij tot meer Zelfbegrip, Inzicht en Rust. Hoe meer kennis men over zichzelf en zijn omgeving heeft, des te minder de druk of stress is van binnenin en van buitenuit. Vooral dát is me na één dag cursus bijgebleven. Die ene dag was eigenlijk een ‘kennismaking’, een ‘opwarmertje’. Ik twijfel er niet aan dat een cursus van meerdere dagen meer achterlaat.”
Wim Swerts, Striptekenaar Samson en Gert

 “Indien men veranderingen wil doorvoeren is het belangrijk stil te staan bij dat wat reeds verwezenlijkt is. Dit werd mij in deze cursus duidelijk.”
 Dr. Sleutelings Anne-Marie, Arbeidsgeneesheer, Degussa

 “Ik vond de cursus zeer interessant, vooral op het vlak van menselijke aanpak in het kader van het professionele leven evenals privéleven bij veranderingen.”
Mevr. Rappe Marie Claire, Methodology Coordination AnalystAG

  “Vernieuwende visie op aanpak van problemen.”
 Dhr. Vervaecke Rik, Verantwoordelijke Medische Dienst, Degussa

 “Geen zware theorieën maar een praktische benadering van het veranderingsproces.”
Luc Vermeulen, Training Manager, Lunch Garden

 “De keuze die ik indertijd, na het volgen van de training heb gemaakt voelt nog steeds goed; ik heb de keuze gemaakt om dat te doen dat bij me past. Beantwoord vanuit het onderbewuste. Centrale vragen waren ‘wie ben ik, wat wil ik, wat heb ik nodig om goed te functioneren’. De uitkomst is als een kompas voor me geweest de afgelopen vijf jaar en bovenal een stimulans om door te gaan. Ik heb bereikt wat ik toen voor me zag. Ik denk dankzij de methode van Paul Koeck, maar ook de verrassend open sfeer, wederzijds respect en steun binnen de groep. Het resultaat vijf jaar later, zie je nu op: www.italie.nl en www.aninconzeta.nl “

Claudia Zanin, oprichter & ondernemer van www.Italie.nl en www.aninconzeta.nl

Geef een reactie