Leiderschap coaching: Onze coaching e-tools

Tag: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     Datum:  november 2, 2013


1. Forced Choice™ Een Grafisch voorbeeld van de Forced Choice™ methode voor het vastleggen van doelstellingen aan het begin van de rit. Maandelijks geef je aan “hoeveel %” van elke spie van je taart je reeds ‘gerealiseerd’ hebt (= opgegeten hebt) 2. Een grafisch voorbeeld van een Competence Grid™ Elke kleur stelt een competentie voor. Zelf herteken je maandelijks deze Grid. Als deelnemer kan je verschillende mensen online uitnodigen om hen te vragen hoe zij jou zien. Je... Lees verder...

Leiderschap coaching: begeleidingsprogramma opleiding leidinggevenden

Tag: , , , , , , , , , , , , ,     Datum:  november 1, 2013


Elke deelnemer krijgt een online elektronisch werkboek waarin hij zijn eigen doelstellingen, verwachtingen en deze van de werkgever noteert. Aan de hand van deze doelstellingen wordt gedurende de eerste sessie in samenspraak met de directe chef en HRM, bepaald welke doelstellingen bereikt dienen te worden en welke competenties de deelnemer wenst te ontwikkelen. Hij beoordeelt (self-assessment) zichzelf hierop maandelijks aan de hand van de (720°) Competence Grid™ van Coachteam®. Samen met zijn... Lees verder...

Leiderschap coaching: Opleiding diverse gespreksvormen

Tag: , , , , , , , , , , , ,     Datum:  oktober 31, 2013


Opleiding diverse gespreksvormen als ondersteuning van leidinggevenden door aangepaste trainingen op het vlak van slecht nieuws gesprekken onderhandelen coaching Ontwerp van training in “moeilijke gesprekken” Dag 1: het geheim van gemakkelijke gesprekken Voormiddag: Wat is een “goede relatie”? Verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers de 5 axiomas van de communicatie van Paul Watzlawick uit zijn baanbrekend werk “Pragmatics of Communication” Waarom kan ik non-verbale... Lees verder...

Leiderschap coaching: Teambegeleiding van Leidingevenden en hun teams

Tag: , , , , , , , ,     Datum:  oktober 30, 2013


Teambegeleiding van leidinggevendenen hun teams rond een concrete problematiek op de werkvloer zoals het opstarten van een veranderingsproject, begeleiden van conflicten, bepalen van prioriteiten, enz … Voorwaarden waaraan zulke case moet voldoen alvorens een begeleidingstraject een kans op slagen heeft: Indien geen steun, of gebrek aan visie bij sommige stakeholders: Er moet minstens één “change-champion” of “leider” zijn die de motivatie heeft en het volledige committment... Lees verder...

Leiderschap coaching: opleiding chef-waardeerder

Tag: , , , , , ,     Datum:  oktober 28, 2013


Opleiding chef-waardeerder met als voornaamste topics: het toelichten van het waarderingsssyteem opmaken van taakafspraken voeren vanevaluatiegesprekken opmaken van verbetertrajecten Tweedaagse training: Dag 1: De Leider trekt grenzen Voormiddag: Resultaatsgericht Management via DOELEN en CRITERIA Leiden = doelen stellen Leiden = je mensen naar je doelen leiden Leiden = je criteria communiceren en committment verwerven Opstellen van taakafspraken Vertalen van functioneringsproblemen... Lees verder...

Leiderschap coaching: Opleiding leidingevenden

Tag: , , , , , , , , , ,     Datum:  oktober 27, 2013


Een opleidingstraject van 7 trainingsdagen en drie opvolgingsdagen verspreid over de eerste 150 werkdagen van een “jonge” leidingevende; dit opleidingsproject is een combinatie van werkopdrachten voor de leidingevende vorming over thema’s rond leidinggeven, leren nateren van diverse gespreksvormen én coaching op de werkvloer We vatten deze opleiding op als een COACHENDE TRAINING omdat de deelnemers moeten ingroeien in hun nieuwe omgeving en functie. Ongeveer 50 % van de aandacht... Lees verder...

Leiderschapstrainingen: wat is onze didactische aanpak?

Tag: , , , , , , , , ,     Datum:  september 7, 1985


Coachteam® heeft zich gedurende jaren gespecialiseerd in een “coachende” en “oplossingsgerichte” aanpak. De coachende aanpak houdt in dat de deelnemers onder begeleiding van de trainer-coach zelf hun eigen oplossingen ontdekken. Daarvoor ontwikkelde Coachteam de methode van Oplossingsgerichte Coaching© Daarom verloopt elke module als volgt: Voorbereiding: Er wordt een vrijwillige time-keeper aangeduid in de groep én 2 samenvatters: een deelnemer zal op het einde van de module... Lees verder...