Categorieën
Coachingvaardigheden

Training: Time management voor beginners

1. Basistraining: 1° maand

Deel 1:   Tijd en prioriteit

 1. De anatomie van uw tijdsverlies
 2. Uw visie en missie
 3. Doelstellingen
 4. Prioriteiten
 5. Belangrijk & Dringend
 6. Welke rollen speelt u?
 7. Contactmanagement

Deel 2:    Organisatie

 1. Maandmanagement
 2. Weekmanagement
 3. Organiseer uw Kantoor
 4. Organiseer uw Computer
 5. Organiseer uw E-mails
 6. Organiseer uw Papier

2. Buddy Coaching

Een collega uit je trainingsgroep wordt je “buddy” of Time-Coach die je de volgende maanden zal begeleiden en door jou zal begeleid worden, onder de begeleiding van Coachteam®. Je leert zowel vanuit de positie van “buddy” als vanuit de deelnemerspositie.

3. Persoonlijke coaching: 2°maand

Enkele weken later, analyseer je samen met je persoonlijke Coachteam®-Coach, je eigen Time Management: je bureel, klassement, PC, inbox, outlook, tijdsindeling worden doorlopen om fouten te detecteren en verbeteringen aan te brengen. Je stelt een actieplan op. Je buddy zal ervoor waken dat de afgesproken werkpunten worden aangepakt.

4. Workshop: 3° maand

Na een maand volgt een workshop in groep waarin de deelnemers samen met hun buddy hun engagementen en actieplan voorstellen en feedback van hun “peers” krijgen. Dit proces versterkt de permanente verbetering.

Workshop:     Zelf-Management

 1. Kritische Succes Factoren
 2. De Lerende Time Manager
 3. Oplossingsgerichte groepscoaching
 4. Buddy Coaching
 5. Persoonlijk Actieplan afwerken

5. Follow-up Actieplan: 4° maand

Via internet volgen Coachteam &  je buddy je actieplan de volgende weken op.

Na een maand bezoeken de buddies elkaars kantoor om de vorderingen te “meten” en rapporteren.

6. CD-Rom

Elke deelnemer krijgt een CD met modelformulieren en software tools met zijn persoonlijke gebruikslicentie van Coachteam®.

7. Online e-coaching

Elke deelnemer volgt zijn specifieke leerpunten en actiepunten en vorderingen electronisch op met zijn e-coach online.

Het 4-maanden programma met een mix van training, indivivduele coaching en online-begeleiding en specifieke Coachteam®-tools garandeert dat nieuwe gewoonten vaste routines worden, i.P.V. een tijdelijke bevlieging.  Alle oplossingen worden samen met klant en coach op maat opgebouwd zodat ze passen bij het karakter en de werkomgeving van de klant!

Dit programma is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans.

 

Categorieën
leiderschap

Leiderschap coaching: opleiding chef-waardeerder

Opleiding chef-waardeerder met als voornaamste topics:

 • het toelichten van het waarderingsssyteem
 • opmaken van taakafspraken
 • voeren vanevaluatiegesprekken
 • opmaken van verbetertrajecten

Tweedaagse training:

Dag 1: De Leider trekt grenzen

Voormiddag:

Resultaatsgericht Management via DOELEN en CRITERIA

 • Leiden = doelen stellen
 • Leiden = je mensen naar je doelen leiden
 • Leiden = je criteria communiceren en committment verwerven
 • Opstellen van taakafspraken
 • Vertalen van functioneringsproblemen in specifieke taakafspraken
 • Taakafspraken opvolgen
 • Plaats en doel van waarderingsgesprekken: ‘waarom helpen ze je medewerker en je stad?’

Namiddag:

De Relatie scheiden van de doelen en/of problemen

 • Grondbeginselen van leidingeven
 • Een vertrouwensrelatie als basis
 • Communicatietechnieken om het doel te scheiden van de persoon
 • Inlevingsvermogen
 • Luistervaardigheden
 • Je rol als leider versus je rol als coach

Dag 2: De Leider is ook Bege-Leider en op-volg-er

Voormiddag:

Oplossingsgericht Begeleiden tijdens een waarderingsgesprek

 • Het waarderingsverslag
 • Oplossingsgericht coachen: het gewenste gedrag VERSTERKEN
 • Oplossingsgerichte vragen stellen
 • Oplossingsgerichte tussentijdse functioneringsgesprekken
 • Rollenspelen

Namiddag:

Moeilijke grenzen trekken en doortrekken

 • Negatieve boodschappen constructief brengen: ongewenst gedrag doen STOPPEN
 • Hoe medewerkers aanmoedigen en uitnodigen om zich te herpakken?
 • Duidelijk de gevolgen tonen van niet-verandering
 • Rollenspel in moeilijke boodschappen
 • Gevalsbesprekingen van ervaringen van de deelnemers
 • Een verbetertraject opstellen

Geïnteresseerd? Vraag uw persoonlijke offerte aan.

Categorieën
pers

Stress als uitdaging

Stress als uitdaging

NIEUWE ANTI-STRESS FORMULE VOOR MANAGERS IN HET ALFA MOLENVIJVER HOTEL

Stress… een modewoord? Zéker niet. Als er vandaag veel over gesproken wordt, is het meer omdat stress pas in de laatste 15 jaar als zodanig (h)erkend wordt. Dokter Peter Mielants en dokter Paul Koeck hebben op dat terrein toonaangevend werk verricht. Een verrijkende ontmoeting met Alfa-Managers leidde tot een nieuw concept in het Alfa Molenvijver Hotel: “Stress als uitdaging”!

Dr. Peter Mielants: “Stress kan positief of negatief zijn. Positieve stress of eustress is o.m. het gevoel van verliefdheid, maar ook de spanning bij het leveren van prestaties. Stress kan ook negatief zijn, de zogenaamde distress: de spanning bij een onvoorziene crisis, dreigende ontslagen of herstructurering, maar ook van het leveren van prestaties. Zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, wordt de keuze tussen eustress en distress mee bepaald door de beleving van zichzelf in relatie met de wereld om zich heen”.

Dr. Paul Koeck: “In mijn jarenlange ervaring met managers valt het mij steeds op hoe ‘succesvolle’ managers en ondernemers anders met stress omgaan. Waar de meeste managers op een probleem of stressor gestresseerd reageren, distress, zal de succesvolle manager er een opportuniteit of uitdaging in zien. Positieve stress leidt tot betere resultaten én een betere gezondheid! In onze formule leer je problemen als uitdagingen zien en distress om te buigen in gezonde stress”.

Door hun vaardigheden als therapeut zijn Dr. Paul Koeck en Dr. Peter Mielants in staat de deelnemers zo te begeleiden dat zij bij zichzelf nieuwe mogelijkheden ontdekken. In tegenstelling met de traditionele training waar via schema’s en relaxatieoefeningen stress als probleem wordt aangepakt, gaat de deelnemer in deze formule naar de kern van zichzelf: hij ontdekt aspecten van zichzelf die hij voordien niet kende en leert zo negatieve stress om te buigen in nieuwe uitdagingen. Nadruk wordt enerzijds gelegd op verandering van de eigen perceptie en doelstellingen, anderzijds op de interactie met de omgeving, familie, collega’s en klanten. Naast het aanleren van technieken, ondergaat de deelnemer een persoonlijk veranderingsproces.

Ervaring met bedrijven zoals Hewlett-Packard, Kredietbank, Agfa-Gevaert, Smith Kline Beecham en IBM toont dat de seminaries van Dr. Peter Mielants en Dr. Paul Koeck zowel leerrijk als therapeutisch zijn.

Dr. Peter Mielants is verbonden aan de Universiteit van Antwerpen als supervisor in de systeemtheoretische psychoterapie en opleider in communicatievaardigheden. Tevens werkt hij als psychiater in het AZ Middelheim, het AZ Stuivenberg en als relatie- en gezinstherapeut in zijn privé praktijk.

Daarnaast is hij voorzitter van de erkennings-commissie van de vereniging van Psychiater-psychotherapeuten. Hij is directeur van ‘The Pattern Institute of Mind and Management’. In opdracht van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs schreef hij een handboek over menselijke relaties voor secundair en hoger onderwijs.

Dr. Paul Koeck, studeerde Geneeskunde, Wijsbegeerte en Sportgeneeskunde te Leuven, gevolgd door Systeemtherapie en Hypnotherapie in Brugge, Leuven en de Verenigde Staten. Bovendien behaalde hij een Licenciaat in Management (PUB) aan de VLERICK School voor Management te Gent. In Antwerpen heeft hij een praktijk als geneesheer, sportarts en psychotherapeut en leidt er het ‘Centrum voor Stressbegeleiding’. In dit kader geeft hij advies aan bedrijven over de geestelijke en lichamelijke gezondheid van werknemers en kaderleden. Dit gebeurt onder de vorm van seminaries, trainingen, persoonlijk advies, begeleiding en bedrijfsreorganisatie. Hij is eveneens partner en trainer van ‘The Pattern Institute of Mind and Management’.

BEAUJOLAIS NOUVEAU IN ANTWERPEN

Tradities zijn er om in stand te houden – én dat geldt zeker voor de Beaujolais nouveau. Op de derde donderdag van november werden in het Antwerpse Alfa Congress Hotel de eerste flessen ontkurkt. Wijnleverancier Van den Eynde liet na de praktische proef zijn vakkennis spreken… deze pretentieloze gezelschapwijn ligt heerlijk in de mond. Als speciale attractie had Manager Pierre Verbeke een gigantische opblaas-Beaujolais-fles (11 meter hoog) voor de deuren van het Alfa Congress Hotel geparkeerd. Een grote wijn dus, die op een groot proeverspubliek kon rekenen.

Het Genkse Alfa Molenvijver Hotel is gelegen in een oase van rust, te midden van een unieke natuuromgeving. Extra pluspunt is dat het hotel makkelijk en snel bereikbaar is via het nationale en internationale snelwegennet in de buurt. Ook aan ontspanning is hier ruimschoots gedacht: zwembad, sauna, fitness, wijdse terrassen met uitzicht op de vijver en natuurlijk een bijzonder comfortabele leefwereld. Voor meer informatie of een brochure over ‘Stress als Uitdaging’, contacteert u Dokter Paul Koeck of Dokter Peter Mielants tussen 14.00 en 18.00 uur op 03/237.79.38 of fax 03/248.52.46. Het eerstvolgende programma gaat van start in maart 1994 en duurt 3 dagen (of voor de uitgebreide versie 5 dagen).